Re:Group AB är ett socialt företag som arbetar med människor och hjälper dem att utvecklas. Genom att vi finns på plats lokalt har vi god kunskap om regionen och dess företag, organisationer och förutsättningar. Vi agerar marknadsmässigt men jobbar socialt. Det innebär en stor trygghet för våra kunder att vi inte drivs av kortsiktiga vinstmål utan arbetar långsiktigt med hållbar utveckling och tar hänsyn till samhällsnyttan.

Re:Group AB är ett socialt företag som arbetar med människor och hjälper dem att utvecklas. Genom att vi finns på plats lokalt har vi god kunskap om regionen och dess företag, organisationer och förutsättningar. Vi agerar marknadsmässigt men jobbar socialt. Det innebär en stor trygghet för våra kunder att vi inte drivs av kortsiktiga vinstmål utan arbetar långsiktigt med hållbar utveckling och tar hänsyn till samhällsnyttan.

CITYLOGISTIK PÅ RIKTIGT MED CYKELBUD

Re:Cycle Bud kan hjälpa dig med allt från post och viktiga dokument till blommor, mat och större leveranser. Vi kan arbeta med kort framförhållning för er egen bekvämlighet och lägger stor vikt vid punktlighet och hög kvalitet vid varje leverans. Se vår prislista och våra villkor och gör en testleverans. 

flyttcykel2
flyttcykel2

Re:Cycle Bud kan hjälpa dig med allt från post och viktiga dokument till blommor, mat och större leveranser. Vi kan arbeta med kort framförhållning för er egen bekvämlighet och lägger stor vikt vid punktlighet och hög kvalitet vid varje leverans. Se vår prislista och våra villkor och gör en testleverans. 

LASTCYKEL SOM BOENDEFÖRMÅN ELLER SOM DAGISCYKEL?

Kommuner och fastighetsägare har stort intresse av möjligheter med lastcyklar, både för att optimera sin varulogistik i den förtätade staden och för att erbjuda mervärde till sina boende i form av upplevelser, kunskap och glädje. Trafiken och bristen på parkeringsplatser gör att lastcykeln blir ett alternativ för den medvetne hyresgästen.
Re:Charge erbjuder lösningar med lastcykel för en rad verksamheter, inte minst för de allra minsta som kan få en roligare dag i lådan hos Nihola eller Babboe. Se mer under Våra tjänster.

nihola_tändsticksgrand_beskuren

Kommuner och fastighetsägare har stort intresse av möjligheter med lastcyklar, både för att optimera sin varulogistik i den förtätade staden och för att erbjuda mervärde till sina boende i form av upplevelser, kunskap och glädje. Trafiken och bristen på parkeringsplatser gör att lastcykeln blir ett alternativ för den medvetne hyresgästen.
Vi erbjuder lösningar med lastcykel för en rad verksamheter, inte minst för de allra minsta som kan få en roligare dag i lådan hos Nihola eller Babboe. Se mer under Våra tjänster.

nihola_tändsticksgrand_beskuren

Vad väntar du på?

Ta reda på vad vi kan göra för dig så att du kommer igång